NEREZOVÉ KOVANÉ SOCHY

Nerezové kované sochy sú umelecké diela, ktorých cenu nie je možné odhadnúť. Pre sochu sa klient musí naozaj nadchnúť a rozhodnúť, že to chce! Cena je vždy vysoká, ale v porovnaní s celosvetovím merítkom je smiešna. Treba si ju kúpiť, kým sa nepohnú naše zákazky do celého sveta. Konkurenciu na Slovenskom trhu nepoznáme.