KONTAKT NA UMELECKÉHO SOCHÁRA

Fakturačné údaje:

Marek Urban - MAUR

Farského 16
851 01 Bratislava

IČO: 37 421 191
DIČ: 10 44 96 90 57

Kontakt:
Telefonický: 0903 647 984
Emailový: marek.urban.maur@gmail.com