BYTOVÉ KOVANÉ DOPLNKY

Nerezové kované bytové doplnky sú v dnešnom modernom svete veľmi obľúbené. Architekti ich používajú na vyzdvihnutie a vyšperkovanie svojich návrhov. Ja som schopný vytvoriť nerezový kovaný doplnok všetkých tvarov. Samozrejme, že zvyššou náročnosťou sa priamo úmerne zvyšuje aj cena diela. Najradšej mám ak ten doplnok môžem vytvoriť sám podľa vlastného uváženia, lebo zo skúsenosti viem, že ho dokážem vytvoriť lepšie ako hociktorý predom určený architektonický návrh.