KOVANÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

Garažové kované brány sa dajú tvoriť trojakým spôsobom. Za prvé je možnosť, že do jestvujúcej sendvičovej garážovej brány sa vyreže jeden, alebo viacero otvorov, do ktorých sú vložené nerezové kované prvky, vďaka ktorým sa brána úžastne zviditeľní. Inými slovami nerezové prvky budú šperkami a obyčajná garážová brána sa stáva vyšperkovanou, čiže umelecky zhodnotenou. Za druhé je možno garážovú bránu vytvoriť ako celok v rovine 2D. To znamená, že garážová kovaná brána vyzerá, ako klasická garážová brána s rozdielom, že je celá spravená z nerezu. Ďalšou obrovskou výhodou pri takejto garážovej bráne je možnosť, že sa môže vytvoriť z väčších segmentov, čiže s menším množstvom polí, čo sa prejavý ako nádych monumentálneho diela. Za tretie je možné vytvoriť nerezovú kovanú bránu v 3D dimenzii. To znamená, že každý jeden segment garážovej brány je kovaný - natiahnutý, alebo zmrštený, čím sa vytvorí jedno umelecké dielo na obrovskom ,,plátne". Takto vyrobená garážová brána vytvára z každého uhla iný obraz a tým sa stáva brána jednoznačne najkrajším prvkom na hociktorom dome. Síce slovenský národ na takéto garážové brány ešte nedorástol, ale veríme, že aj to bude.